Настояще

СОУ "Христо Ботев" е единственото средно училище на територията на община Девин. То е средищно училище и за децата от три направления – с. Беден, с. Брезе, с. Михалково.

Обучението в СОУ "Христо Ботев" се осъществява от 57 преподаватели –  от тях 7 професионални бакалаври, 20 бакалаври и 30 магистри, 1 с І ПКС, 2 с ІІ ПКС, 2 с ІV ПКС и 4 с V ПКС.

Училището приема ученици след завършен седми клас и завършено основно образование. В него се обучават 625 ученици от общините Девин, Доспат и Борино. Учениците от училището участват в състезания и конкурси на общинско, областно или национално равнище. 90 % от завършилите средно образование продължават обучението си във висши учебни заведения и колежи, а останалите успешно се реализират на пазара на труда.

Вашият коментар