Безплатни електронни ресурси за достъп на учители, родители и ученици.

Ресурси на Клет България

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

http://www.e-prosveta.bg/

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

„УЧИМ ОНЛ@ЙН С УЧИТЕЛ” – В ПОМОЩ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

http://www.prosveta.bg/uchim