Съобщение

Средно училище „Христо Ботев“, гр. Девин съобщава на своите зрелостници, че
съгласно изискванията на чл. 95, т. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците, те имат право да се запознаят със своите
оценени писмени работи от Държавните зрелостни изпити, сесия май-юни 2024 г.
Сканираната и проверена работа е достъпна на електронен адрес
https://results12.mon.bg само лично от зрелостника след представяне на документ за
самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление). Достъп до
работата ще се получава в Компютърен кабинет №1 с Владимир Адъров –
администратор компютърни системи, и в присъствието на представител на училищната
зрелостна комисия, съгласно Заповед №РД-07-973/07.06.2024 г. и по график, както
следва:
 10.06.2023 г. – от 14:00 до 17:00 часа
 11.06.2023 г. – от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа
 12.06.2023 г. – от 14:00 до 17:00 часа
Изпитните работи не могат да бъдат снимани по какъвто и да е повод!
При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със
сканираното ѝ изображение зрелостникът депозира писмено искане до директора на СУ
„Христо Ботев“, гр. Девин, който писмено уведомява директора на ЦОПУО.
Връчването на дипломите на зрелостниците ще се състои на 18.06.2024 г.
/вторник/ от 10.00 часа в Актовата зала на училището.

Вашият коментар