ДЗИ

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както
следва:
Сесия май – юни
      • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 17 май  2024 г., начало 08,30 ч.
     • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
     • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024г.

Сесия август – септември
     • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024г., начало 08,30 ч.
     • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)

23 август 2024г., начало 08,30 ч.
     • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024г.

Вашият коментар