ДЗИ

Заповед № РД 09-2150/27.08.2019г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2019/2020 година

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити.

Сесия май  юни

  • Български език и литература – 20 май 2020г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020г., начало 08:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода    26 май 2020г. – 29 май 2020г.

Сесия август – септември

  • Български език и литература – 27 август 2020г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020г., начало 08:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2020г. – 03 септември 2020г.

2. График за дейностите:

Сесия май-юни

04 март 2020г. – 17 март 2020г.  – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт.

до 18 май 2020г. – Допускане до държавни зрелостни изпити.

Забележка: При оценка слаб 2 независимо по кой от учебните предмети ученикът не се допуска на държавни зрелостни изпити.

до 18 май 2020г. – Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

до 18 май 2020г. – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

23 май 2020г. – 08 юни 2020г. – Оценяване на изпитните работи.

до 12 юни 2020г. – Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити.

декември 2019г. и март 2020г. – Провеждане на родитело-учителска среща за запознаване на родителите с реда и начина на провеждане на държавните зрелостни изпити.

април 2020г. – Провеждане на предварителни държавни зрелостни изпити, подготвени от преподавателите по предметите.

Сесия август – септември

01 юли 2020г. – 14 юли 2020г. – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт.

до 20 август 2020г. – Допускане до държавни зрелостни изпити.

24 август 2020г. – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

31 август 2020г. – 8 септември 2020г. – Оценяване на изпитните работи.

до 10 септември 2020г. – Обявяване на резултатите.

 

Вашият коментар