ДЗИ

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2017/2018 година

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити.

Сесия май  юни

  • Български език и литература – 21 май 2018г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 08:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода    29 май 2018г. – 01 юни 2018г.

Сесия август – септември

  • Български език и литература – 28 август 2018г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г., начало 08:00ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2018г. – 05 септември 2018г.

2. График за дейностите:

Сесия май-юни

05 март 2018г. – 16 март 2018г.  – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт.

до 18 май 2018г. – Допускане до държавни зрелостни изпити.

Забележка: При оценка слаб 2 независимо по кой от учебните предмети ученикът не се допуска на държавни зрелостни изпити.

до 18 май 2018г. – Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

до 18 май 2018г. – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

25 май 2018г. – 08 юни 2018г. – Оценяване на изпитните работи.

до 13 юни 2018г. – Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити.

декември 2017г. и март 2018г. – Провеждане на родитело-учителска среща за запознаване на родителите с реда и начина на провеждане на държавните зрелостни изпити.

април 2018г. – Провеждане на предварителни държавни зрелостни изпити, подготвени от преподавателите по предметите.

Сесия август – септември

03 юли 2018г. – 14 юли 2018г. – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт.

до 24 август 2018г. – Допускане до държавни зрелостни изпити.

25 август 2018г. – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

29 август 2018г. – 8 септември 2018г. – Оценяване на изпитните работи.

до 11 септември 2018г. – Обявяване на резултатите.

 

Вашият коментар