Ден на езиците

Празник на чуждите езици в СОУ”Христо Ботев”, Девин

Езикът е не само средство за общуване и обмяна на мисли, но той може да бъде и повод за празник. Владеенето на чужди езици отдавна вече не е разкош или мода, това е всекидневна необходимост. Последните изследвания доказват, че хората знаещи няколко езика не са застрашени от загуба на паметта.

ЮНЕСКО провъзгласява 21 век за „век на полиглотите” и над целия свят прозвучава девиза: „Изучаваме езици през целия си живот!”. А 2011 година е обявена за „европейска година на езиците”. Оттогава ежегодно 26 септември се отбелязва за ден на европейските езици.

Учителите от Методическото обединение по чужди езици в СОУ”Христо Ботев”, град Девин, с председател Севдалина Сливарова и секретар Мария Солакова, организираха и проведоха на 05.11.2014година тържество, посветено на европейските езици.

Ентусиазирани ученици от III до XII клас участваха в тържеството с различни лични изяви на английски, руски и немски език. Представена беше презентация за европейските езици, за забележителностите на България на английски език.

Учениците пяха песни на английски и руски език, рецитираха стихотворения на български, английски и руски език, анекдоти на немски език, представиха актуални световни и български новини на английски език, проведоха интервю с европейската шахматистка Стелияна Брезалиева, ученичка от VIII подготвителен клас, която беше на европейско състезание по шах в Грузия. Тя разказа на своите съученици за вълнуващите 10 дни, които е преживяла от 21.10.2014година до 30.10.2014годинаи запознанствата й с нови приятели от Европа, с които е общувала на английски език.

Празникът в училище завърши с танц, защото езикът на танца е понятен за всички хора от различни националности.

Чуждите езици ни обогатяват, дисциплинират и разширяват хоризонта ни за света.Знанието на различни езици дава на хората много възможности да четат великолепни стихове и произведения на световно известни автори в оригинал, да пътуват зад граница без да изпитват трудности в общуването. Свободно владеещият чужд език, може да си намери по-престижна работа.

Знанието е слънце, а за знаещия и можещ човек, слънцето грее по-ясно и за него няма затворени врати по пътя на широкия и необятен свят на възможностите.

Изучавайте чужди езици!

Вашият коментар