НВО

 

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ 

1. Дати за провеждане на националните външни оценявания.

IV КЛАС

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VII КЛАС

Български език и литература – 19 юни 2024г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024г., начало 09,00 часа

X КЛАС

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 8,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 8,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:
• Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 9,00 часа
– за ниво А2, начало 9,30 часа
– за ниво А1, начало 10,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа