НВО

 

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ 

1. Дати за провеждане на националните външни оценявания.

IV КЛАС

  • Български език и литература – 27 май 2020г., начало 10:00 ч.
  • Математика– 28 май 2020г., начало 10:00 ч.

VII КЛАС

  • Български език и литература – 09 юни 2020г., начало 09:00 ч.
  • Математика – 11 юни 2020г., начало 09:00ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – в периода 17 юни 2020г. начало 09:00ч.

X КЛАС

  • Български език и литература – 09 юни 2020г., начало 08:00 ч.
  • Математика – 11 юни 2020г., начало 08:00ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – в периода 17 юни 2020г. начало 08:00ч.
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности – по график в периода 15-19 юни 2020г. (по желание на ученика)